Online | Booking

Gebruikersnaam:  
Paswoord:  
E-mail:    

Algemene Voorwaarden

Al onze binnenlandse transporten geschieden onder de Algemene Vervoer Condities, laatste wijziging. Op grensoverschrijdende transporten zijn de CMR-condities, laatste wijziging van toepassing. Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de TLN Algemene Betalingsvoor-waarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsbank te 's-Gravehage d.d. 1 oktober 1993, laatste wijziging. Op eerste verzoek wordt een exemplaar van de voorwaarden toegezonden. Download de exemplaren via onderstaande links.


Download

-    AVC
-    CMR
-    Algemene betalingscondities